top of page

دهان نیمه‌باز


شعرهای این مجموعه در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ نوشته شده‌ است.


برای تهیه کتاب اینجا را ببینید.در سال ۲۰۱۲ برنامه رونمایی کتاب در لندن در سالن تئاتر یارد با حضور احمد پوری و رضا محمدی برگزار شد.


ویدئوی این برنامه را اینجا ببینید:


برخی از اشعار این کتاب را اینجا بخوانید:Comments


bottom of page